Αntonitsis. Cleaning Technology & Services

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό πλατειών, πεζοδρομείων, συντριβανιών και γενικά επιφανειών από ρύπους , τσίχλες κλπ , όπως και το καθαρισμό πινακίδων από αυτοκόλλητα, με απόλυτα οικολογικό και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Οι καθαρισμοί γίνονται με αποκλειστική χρήση ατμού αλλά και ζεστού νερού στου 90 ° C και με τη βοήθεια διαφόρων εξαρτημάτων. Ολος ο εξοπλισμός όπως και η δεξαμενή νερού βρίσκεται τοποθετημένος σε ειδικά μετασκευασμένο van της εταιρίας μας.

 
not-art

Πλήρης εξαγωγή τσιχλών µε αποκλειστική χρήση κεκορεσµένου ατµού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ:
Xωρίς χρήση οποιουδήποτε χηµικού. Ταυτόχρονη προστασία της επιφάνειας καθώς δεν ασκείται πίεση ή τριβή.
 
 
not-art

Πλήρης εξαγωγή αυτοκόλλητων ή αφισών σε πινακίδες µε αποκλειστική χρήση ατµού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ:
Κατάλληλο για οποιαδήποτε επιφάνεια καθώς δεν ασκείται τριβή στην επιφάνεια και δεν μένει το αποτύπωμα της κόλλας.
 
 
not-art

Καθαρισµός δαπέδων εσωτερικών χώρων από ρύπους, µπογιές, στόκους µε τη χρήση ατµού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ:
Χωρίς χρήση απορρυπαντικών. ∆εν ασκείται πίεση ή τριβή και δεν λερώνονται οι τοίχοι..
 
 
not-art

Καθαρισµός - απολύµανση καροτσιών συχνής χρήσης µε χρήση κεκορεσµένου ατµού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ:
Ιδανικό για super market ή αεροδρόµια καθώς προσφέρει πλήρη απολύµανση.
 
 
not-art

Καθαρισµός δαπέδων χωρίς τριβή και µε αποκλειστική χρήση ζεστού νερού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ:
Ελάχιστη κατανάλωση νερού. Μεγάλη απόδοση καθαρισµού σε τετραγωνικά ανά ώρα.
 
 
not-art

Καθαρισµός µαρµάρινων επιφανειών µε ορυκτές ή φυτικές ίνες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ:
Η ελάχιστη πίεση από το ακροφύσιο σφαιροβολής δεν προκαλεί φθορές στο υλικό.