Εκπαίδευση

Εκπαίδευση στη χρήση μηχανημάτων, στο χώρο σας

Δίνουμε μεγάλη προσοχή και βαρύτητα στην εκπαίδευση του προσωπικού σας τόσο στο χειρισμό όσο και στη προβλεπόμενη συντήρηση κάθε μηχανήματος που σας παραδίδουμε. Ευαισθητοποιούμε ιδιαίτερα το προσωπικό σας έτσι ώστε να τηρεί τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας στη χρήση και συντήρησή του και να αποφεύγονται επιζήμιες επιπτώσεις τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα όσο και στο περιβάλλον.

Η εκπαίδευση γίνεται στο χώρο σας από το καλά καταρτισμένο προσωπικό μας, θέτοντας το μηχάνημα σε λειτουργία και σε πραγματικές συνθήκες, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες και υποδείξεις του κατασκευαστή.

Με την ολοκλήρωσή της το προσωπικό σας θα είναι σε θέση να λειτουργεί και να συντηρεί σωστά το μηχάνημα που αγοράσατε από εμάς.