Το μηχάνημα CHASSIS CLEAN του ιταλικού οίκου CRISTANINI είναι ένα αυτόματο πλυντήριο  του κάτω μέρους των πλαισίων  φορτηγών, απορριμματοφόρων και γενικά κάθε οχήματος. Δίνει λύση στην πιο δύσκολη και επιτακτική εργασία που πρέπει να γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα τόσο για τη σωστή συντήρηση όσο και για λόγους δημόσιας υγείας.

Ειδικά στην περίπτωση των απορριμματοφόρων, η πλύση-απολύμανση πρέπει να γίνεται καθημερινά καθώς αυτά εξερχόμενα από τους  χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων φέρουν μεγάλα φορτία μικροβίων .

Η εγκατάσταση του CHASSIS CLEAN γίνεται  εύκολα.  Αποτελείται από:

  • Το επιδαπέδιο σύστημα πλύσης  μήκους έως  26 μέτρα, το οποίο τοποθετείται σε επίπεδη  επιφάνεια και αποτελείται από δάπεδο ανοξείδωτων ελασμάτων πάνω στο οποίο κινείται  φορείο πλύσης.
  • Το φορείο φέρει ρομποτική κεφαλή που εκτελεί  τοξοειδή κίνηση στον οριζόντιο άξονά του κατά 60 μοίρες ώστε να καλύπτει όλο το πλάτος του πλαισίου. Ταυτόχρονα εκτελεί και περιστροφή κατά 130 μοίρες στον κάθετο άξονά του για  αποτελεσματικότερη πλύση.
  • Την κεντρική μονάδα παροχής κρύου-ζεστού νερού , η οποία φέρει αντλία υψηλής πίεσης νερού έως   και  200 bar και καυστήρα που μπορεί να θερμαίνει το νερό στους 90 ° C.
  • Τον πίνακα εντολών, από τον οποίο ρυθμίζεται ο χρόνος πλύσης
  • Τον ηλεκτρικό πίνακα.

Ενδεικτικό της ποιότητας του μηχανήματος είναι ότι πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές ΝΑΤΟ και φέρει αριθμό έγκρισης (NATO STOCK NUMBER) 11005950 4910-15-101-4328