Πλυντήρια Κάδων

Πλύση - απολύμανση κάδων
 
 

O oίκος CRISTANINI κατασκευάζει πάνω από 30 χρόνια πλυντήρια κάδων υψηλών προδιαγραφών . Η σειρά MINISANIMATIC 80,130 & 250 φημίζεται για τον συνδυσμό των μικρών τους διαστάσεων και της μεγάλης αυτονομίας στην πλύση - απολύμανση των κάδων καθώς  έχουν την ικανότητα να παράγουν νερό κοντά στο σημείο βρασμού, το οποίο εκτοξεύεται στα τοιχώματα των κάδων με μεγάλη πίεση.
Ετσι επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση νερού αλλά και στον απαιτούμενο χρόνο πλύσης-απολύμανσης.
Παγκόσμια καινοτομία είναι ο τρόπος εξοικονόμησης χώρου στην υπερκατασκευή καθώς η δεξαμενή των ακαθάρτων είναι τοποθετημένη μέσα στη δεξαμενή του καθαρού νερού όπως και το μικρό συνολικό βάρος τους, το οποίο είναι λιγότερο από 300 κιλά. Ετσι γίνεται επιπλέον εξοικονόμηση καυσίμου με ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς για τον ίδιο αριθμό πλύσης κάδων.

    • μεταφέρει μικρότερη ποσότητα νερού,
    • το βάρος της υπερκατασκευής είναι μικρότερο,
    • χρησιμοποιείται μικρότερο πλαίσιο π.χ με μέγιστο μικτό φορτίο τους 6,5 τόννους, το οποίο εκτός του ότι είναι πιο ευέλικτο καταναλώνει και λιγότερο καύσιμο.