… Η εταιρεία « Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης » με έδρα στην οδό Δεκέλειας 239 - Αχαρνές, προμήθευσε εμπρόθεσμα το Δήμο Δέλτα, ένα μηχανικό σάρωθρο μάρκας DULEVO INTERNATIONAL 3000 εντός του έτους 2016, το οποίο λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά έως και σήμερα ...

Δημήτριος Καμανάς

Δήμος Δέλτα

… ο Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης με έδρα την οδό Δεκελείας 239, 13677, Αχαρνές , παρέδωσε εμπρόθεσμα ένα μηχανικό σάρωθρο μάρκας DULEVo INTERNATIONAL ΤΥΠΟΥ 3000 προς πλήρη ικανοποίηση μας. Το σάρωθρο είναι απολύτως κατάλληλο και αποτελεσματικό στη σάρωση δρόμων και λαϊκών αγορών. 

Παναγιώτης Καραγιαννίδης

Δήμος Ασπροπύργου

… στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου μηχανικού σαρώθρου μάρκας DULEVO 6000 REVOLUTION, η εν λόγω εταιρεία, εκπλήρωσε με συνέπεια και ακεραιότητα τις συμβατικές της υποχρεώσεις χωρίς κανένα πρόβλημα καθώς και η συμπεριφορά του μηχανήματος έως σήμερα κρίνεται ως πολύ καλή και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της υπηρεσίας μας.

Αστέριος Μπρόζος

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

… καλή εκτέλεση της προμήθειας ... ενός μηχανικού σαρώθρου 6m3 μάρκας Dulevo 6000T από την εταιρεία “Παναγιώτης Γ.Αντωνίτσης". Η μέχρι τώρα συνεργασία μας με την ανωτέρω επιχείρηση, είτε σε επίπεδο προμήθειας, είτε σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και ανταλλακτικών, είναι άριστη. Τα service γίνονται κανονικά και η προμήθεια των ανταλλακτικών γίνεται μέσα στις συμβατικές προθεσμίες. 

Χρήστος Αρβανίτης

Δήμος Αιγάλεω

… η εταιρεία «Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης Αντιπροσωπείες-Πωλήσεις Μηχ/των» το 2019 παρέδωσε στο Δήμο Αθηναίων εμπρόθεσμα τέσσερα(4) Σάρωθρα DULEVO τύπου 6000T ... τα οποία έως και σήμερα λειτουργούν απρόσκοπτα συμβάλλοντας καθημερινά στον αποτελεσματικό καθαρισμό της πόλης.

Δημήτρης Ψυλλός

Δήμος Αθηναίων